Όροι και Προυποθέσεις

Όροι χρήσεις

Διευκρινίζεται ότι το site www.nestos24.gr  ακολουθεί όλους τους κανόνες της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και η δημοσιογραφική ομάδα επιβεβαιώνει την πίστη της στο υψηλό λειτούργημα του δημοσιογράφου. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία του site www.nestos24.gr  σκοπό δεν έχει την κερδοφορία και για αυτό το λόγο απαγορεύονται ρητά οι διαφημίσεις και οι χρηματικές επιχορηγήσεις-δωρεές.

Οι σκοποί του site www.nestos24.gr είναι:

Α) Η έγκυρη και η άμεση ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Νέστου για την τοπική πολιτική, τα πολιτιστικά δρώμενα καθώς επίσης και για τον τοπικό αθλητισμό.    

Β) Η προστασία της Ελευθεροτυπίας.

Γ) Ο έλεγχος των προσλήψεων, απολύσεων και γενικά η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών αποφάσεων, των ιδιωτικών Συμφωνιών και των διατάξεων των νόμων.

Δ) Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης, καθώς και η συνεργασία και συμπαράσταση προς τους άλλους εργαζομένους.

Ε) Η συνεργασία-σύνδεση και η αδελφοποίηση με Διεθνείς Δημοσιογραφικές οργανώσεις άλλων κρατών, η ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξελίξεις της σύγχρονης ηλεκτρονικής τυπογραφίας και δημοσιογραφίας, τη νέα τεχνολογία των δορυφορικών μέσων παρουσίασης, μετάδοσης και την επίλυση των γενικών προβλημάτων του Τύπου και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Στ) Η διάδοση και προώθηση με κάθε μέσο της Ελληνικής ιστορίας, του Ελληνικού πνεύματος και της ορθοδοξίας

Τα μέσα με τα οποία το site www.nestos24.gr πετυχαίνει τους σκοπούς του είναι:

Α) Η πραγματοποίηση δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, σύμφωνα με τον κώδικα της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Β) Η πραγματοποίηση συνεντεύξεων με εξέχουσες και σημαντικές προσωπικότητες της περιοχής από το χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού αλλά και του αθλητισμού.

Γ) Η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων εν ήδη συνεδρίων, εφημερίδων με προβολές ταινιών, για τα προβλήματα του Τύπου, της Δημοσιογραφίας, καθώς και τα αποτελέσματα των δημοσιογραφικών ερευνών και της συντακτικης ομάδας του site www.nestos24.gr σε συνεργασία με την πολιτεία, την αστυνομία και με τις εν γένει αρμόδιες αρχές και τα Πανεπιστήμια.

Δ) Η συνεργασία του site με ευρύτατες συγγενικές, επαγγελματικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαλκανίων καθώς και από άλλων χωρών της αλλοδαπής των πέντε Ηπείρων όπως επίσης και των Ελλήνων ομογενών.

Πολιτική ιδιοκτησίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του www.nestos24 gr  υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές του site nestos24.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου και πάντα μέσα στο υπάρχον κείμενο ή και ενδεχόμενη αλλαγή στο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.nestos.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Οι διαχειριστές του nestos24.gr διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσουν σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το site nestos24.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του site nestos24.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την οριστική διαγραφή του.

Επισκέπτες/χρήστες του site nestos24.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς τους διαχειριστές του nestos24.gr, τότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να διαγράψουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Οι διαχειριστές του site nestos24.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι επισκέπτες/χρήστες του site έχουν αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Links to other sites («Δεσμοί προς άλλους ιστότοπους»)

Το site nestos24.gr περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites τα οποία δεν ελέγχονται από την nestos24.gr αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται οι διαχειριστές του site nestos24.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

Οι διαχειριστές του nestos24.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.